Betydningskompasset


Med Betydningskompasset dykker vi ned i, hvad oplevelser egentlig betyder for mennesker. Kompasset er udviklet af Seismonaut og kan frit bruges af alle.

”Regnearket kan fortælle os om besøgstal, udlånstal, hvor mange der har set filmen eller købt billet til koncerten. Det siger noget om brug, men ikke meget om den værdi, kunst og kultur giver mennesker og samfund. Der er behov for en udvidelse af sproget for kulturens værdi. Betydningskompasset tilbyder netop dét.”

Christian Lauersen, biblioteks- og borgerservicechef, Roskilde Kommune

Skab en betydningsprofil med kompassets 12 parametre

Med Betydningskompasset kan du udarbejde en betydningsprofil, som kan bruges til at analysere, evaluere og dokumentere betydningen af de oplevelser, du skaber. 

Du kan lave betydningsprofiler på forskellige niveauer – fra en enkeltstående aktivitet til institutionen som helhed. I guiden beskriver vi, hvordan du vælger det rette fokusområde og udarbejder en betydningsprofil.

Skab forandring med afsæt i betydningsfulde oplevelser

En betydningsprofil giver dybdegående viden om de betydningsfulde kvaliteter ved en oplevelse. I oplevelsesindustrien og den kulturelle sektor er vi alt for vante til analyser og rapporter med overvejende fokus på kvantitative måltal, som alene fortæller noget om brugertyper, antal, adfærd og tilfredshed.

Med Betydningskompasset kan vi nuancere og forfine vores analyser og definere nye strategiske udviklingmål. Betydningskompasset kan danne baggrund for:

  • Brugerundersøgelser
  • Evalueringer
  • Udvikling af oplevelser
  • Strategi- og visionsprocesser
  • En mere nuanceret politisk samtale

Hvis du bruger Betydningskompasset, så del gerne dine erfaringer med os! Vi udvikler hele tiden nye redskaber og metoder, og vil gerne høre fra dig. Kontaktoplysninger finder du nederst på siden.

Hent guide og
arbejdsark

”Vi er nu i mål med at lave vores store borgernære visionsundersøgelse – og betydningskompasset var et fremragende værktøj at designe undersøgelsen ud fra. Med afsæt i Betydningskompasset har vi fået et lærerigt og fantastisk indblik i, hvad Aalborg Bibliotekerne betyder for borgerne og ikke mindst, hvad vi skal betyde for dem fremadrettet.”

Mette Nissen, bibliotekskonsulent, Aalborg Bibliotekerne