Cases


Vi har testet Betydningskompasset inden for et bredt spektrum af oplevelser og formater, herunder spillefilm, dokumentarfilm, billedkunst, scenekunst, biblioteker, museer og kirker. Her kan du læse mere om, hvordan Roskilde Centralbibliotek, Bikubenfonden og Det Danske Filminstitut har arbejdet med Betydningskompasset.